Thứ hai, ngày 26 tháng 8 năm 2019

Ban giám hiệu đương nhiệm

  Ban Giám Hiệu đương nhiệm          

                                                                 

STT

Họ và tên

Chức vụ

 

1

Nguyễn Thành Nam

Bí thư chi bộ

Hiệu Trưởng

alt

2

Đỗ Thế Công

P. Bí thư chi bộ

Phó Hiệu Trưởng

3

Hoàng Thanh Hiền

Phó Hiệu Trưởng

4

Chu Thanh Nga

Phó Hiệu Trưởng

alt

 

Thông tin đã đăng