Thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2019

Danh sách tổ bộ môn trường THPT Trung Nghĩa

                             Danh Sách Tổ Bộ Môn

 

STT

Tổ, Nhóm

Giảng dạy môn

Họ và tên

Chức vụ

01

Tổ

Toán-Lý-Tin

Toán

Nguyễn Thành Nam

 Hiệu trưởng

02

Toán

Nguyễn Minh Tuân

Tổ trưởng

03

Toán

Trần Xuân Tiến

Thư ký HĐ

04

Toán

Nguyễn Văn Biên

GV

05

Toán

Nguyễn Trọng Huấn

GV

06

Toán

Nguyễn Văn Minh

GV

07

Vật Lý

Hoàng Thanh Hiền

Phó Hiệu trưởng

08

Vật Lý

Thiều Thị Bích Loan

GV

10

Tin

Triệu Phương Lan

TPCM

11

Tin

Nguyễn Thị Kim Thoa

GV

12

Tin

Nguyễn Xuân Hưng

GV

13

Kỹ Công Nghiệp

Trương Thị Hồng Quế

GV

14

Tổ Hóa-Sinh-Công nghệ-Thể Dục

Hóa

Đinh Quốc Hải

Tổ trưởng

15

Hóa

Vi Bảo Chấn

GV

    

16

Hóa

Nguyễn Thị Hồng Nhung

GV

    

17

Hóa

Trần Văn Chiến

Bí thư ĐTN

18

Sinh

Đinh Thị Mạc

TP

19

Sinh

Đoàn Thị Yến

GV

20

Kỹ Nông Nghiệp

Nguyễn Thị Dậu

GV

21

Thể dục

Lê Thị Kim Thanh

GV

22

Thể dục

Nguyễn Thị Nga

GV

23

Thể dục

Nguyễn Thị Ngân

GV

24

Thể dục

Trần Thị Sao

GV

25

Tổ

Văn

Ngoại Ngữ

 

Văn

Đinh Thị Lịch

TPCM

26

Văn

Nguyễn Thị Thu Hương

GV

27

Văn

Hoàng Thu Thảo

GV

28

Văn

Lê Thị Huyên

GV

29

Tiếng Anh

Nguyễn Xuân Kiểm

TTCM

30

Tiếng Anh

Nguyễn Minh Hải

GV

31

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Huyền Trang (a)

GV

32

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Huyền Trang (b)

GV

33

 

Tổ

Sử

Địa

GDCD

GDQP

Lịch sử

Đỗ Thế Công

Phó Hiệu trưởng

CT Công Đoàn

34

Lịch sử

Chu Thanh Nga

Phó Hiệu trưởng

35

Lịch Sử

Đỗ Thế Công

 GV

36

Địa Lý

Nguyễn Minh Tuấn

TPCM

37

Địa Lý

Nguyễn Ngọc Long

GV

38

Địa Lý

Đinh Thị Xuyến

GV

39

GDCD

Nguyễn Tiến Mạnh

TTCM

40

GDCD

Nguyễn Thị Thu Hăng

GV

41

GDQP

Lê Văn Đức

GV

42

GDQP

Nguyễn Ngọc Điệp

GV

 

 

Thông tin đã đăng