Chủ nhật, ngày 20 tháng 10 năm 2019

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng kí xét tuyển đại học, cao đẳng.

 

        

                     SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ

         TRƯỜNG THPT TRUNG NGHĨA

 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

                                                                      HƯỚNG DẨN

Điều chỉnh nguyện vọng đăng kí xét tuyển đại họ, cao đẳng sư phạm;

điều chỉnh ưu tiên theo đối tượng, ưu tiên theo khu vực năm 2017

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Phú Thọ về công tác xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm năm 2017, Trường THPT Trung Nghĩa hướng dẫn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đại học, cao đẳng sư phạm, điều chỉnh đối tượng ưa tiên, khu vực tuyển sinh năm 2017 như sau:

I. VỀ ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐKXT CỦA THÍ SINH

Áp dụng cho thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2017 tại Trường THPT Trung Nghĩa đã đăng ký sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm có nhu cầu thực hiện điều chỉnh nguyện vọng (NV) ĐKXT sau khi có kết quả thi THPT quốc gia.

Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh ĐKXT 01 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.

Thí sinh được điều chỉnh các nội dung sau:

- Có thể điều chỉnh thứ tự nguyện vọng đã đăng ký

- Có thể điều chỉnh tổ hợp cho ngành xét tuyển đã đăng ký

- Có thể thêm nguyện vọng mới  

1. Điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến

-    Phương thức điều chỉnh NV ĐKXT trực tuyến chỉ áp dụng cho thí sinh KHÔNG tăng thêm số nguyện vọng ĐKXT và KHÔNG điều chỉnh ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng. Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trên trang web: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

Nếu thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì liên hệ với thầy Trần Xuân Tiến hoặc cô Đoàn Thị Như Thúy để được cấp lại.

-    Thời gian điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến: Từ 15/7 đến 17 giờ 00 ngày 21/7.

2. Điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT

-    Thí sinh muốn điều chỉnh NV ĐKXT tăng so với đăng ký ban đầu hoặc có điều chinh ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng phải điều chỉnh bằng phiếu và thực hiện tại Trường THPT Trung Nghĩa (nộp phiếu điều chỉnh NV và các hồ sơ có liên quan (nếu có) trực tiếp cho cô Đoàn Thị Như Thúy, nhà trường sẽ thực hiện điều chỉnh ngay cho thí sinh, sau khi điều chỉnh xong, thí sinh phải ký xác nhận phần điền chỉnh).

-    Thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định (30.000 đồng cho 01 nguyện vọng tăng thêm).

-    Nếu nội dung đề nghị điều chỉnh nguyện vọng ĐKTX của thí sinh không chuẩn xác dẫn đến phần mềm tuyển sinh không chấp nhận thì loại bỏ nguyện vọng có thồng tin sai đó. Do đó thí sinh phải ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường.

-   Thời gian điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT: Từ 15/7 đến 17 giờ 00 ngày 23/7.

-    Trước 17 giờ 00 ngày 25/7: Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (so vói Phiếu điều chỉnh NV số 1 và số 2) (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu).

Khi thí sinh nộp Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT thì phải mang theo các loại hồ sơ sau:

1. Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT số 1, số 2 đã điền đầy đủ thông tin của thí sinh (thông tin trên 2 phiếu này phải giống nhau) (phiếu này nhà trường đã phát hoặc tải mẫu phiếu trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT theo địa chỉ https://thituyensinh.vn).

    2. Chứng minh thư nhân dân của thí sinh.

    3. Các loại hồ sơ hợp lệ khác để minh chứng cho việc điều chỉnh ưu tiên theo đối tượng, ưu tiên theo khu vực (nếu có điều chỉnh).

II. VỀ SỬA ƯU TIÊN THEO KHƯ VỰC VÀ ƯU TIÊN THEO ĐỐI TƯỢNG

-    Áp dụng cho thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2017 tại Trường THPT Trung Nghĩa mà thông tin ưu tiên theo khu vực, ưu tiên theo đối tượng chưa chính xác.

-    Thời gian sửa ưu tiên theo khu vực và ưu tiên theo đối tượng cho thí sinh từ ngày 15/7/2017 đến 17 giờ 00 ngày 23/7/2017.

-    Nếu thí sinh có thay đổi ưu tiên theo khu vực và ưu tiên theo đối tượng thì thay đổi trên phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (trên phiếu đã có mục để thí sinh điền thông tin thay đổi). Việc thay đồi phải có các minh chứng kèm theo.

LƯU Ý

Nhà trường chỉ thực hiện điều chỉnh NV ĐKXT của thí sinh khi chính thí sinh đó đến trường nộp Phiếu và đề nghị (không chấp nhận bất cứ một người nào khác đến đề nghị điều chỉnh thay cho thí sinh).

-    Từ ngày 14/7 đến 8 giờ 00 ngày 17/7/2017 nhà trường sẽ phát Giấy chứng nhận kết quả thi, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, học bạ cho thí sinh. Do Giấy chứng nhận kết quả thi chỉ phát một lần, không được cấp lại nên nhà trường chỉ phát cho thí sinh đến nhận, không chấp nhận bất cứ một người nào khác lấy hộ. Khi đến lấy các giấy tờ trên, yêu cầu thí sinh mang theo CMTND của mình để xác nhận thông tin.

    - Các thí sinh nếu có vướng mắc trong quá trình điều chỉnh nguyện vọng hoặc cần sự tư vấn về tuyển sinh đại học - cao đẳng có thể trao đổi thông tin với các thầy cô chủ nhiệm lớp 12 năm học 2016 - 2017 hoặc liên hệ trực tiếp với cô Chu Thanh Nga - PHT nhà trường qua SĐT 0972 288 819, cô Đoàn Thị Như Thúy - NV văn phòng, thầy Trần Xuân Tiến - TKHĐ

 

                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

                               Nguyễn Thành Nam

 

Thông tin đã đăng